Til salgs: Visjonen om et liv i nord

I en post pandemi-tid preget av økonomisk ustabilitet, klimadepresjon og et overforbruk av begrepet «bærekraft» står dagens generasjon overfor utfordringer ulikt generasjoner før oss. Spørsmål som «hvem er vi?» har blitt erstattet av «hvem vil vi være i fremtiden?» – og svaret er mer komplekst enn man først skulle tro.

Nord-Norge har det siste året slitt med fraflytting av yngre mennesker som søker nye jobber og utfordringer sørpå (og selvfølgelig en og annen klimaflyktning). Noen byer har hatt befolkningsvekst, men landsdelen sett i helhet hadde per 20.mai 2022 en befolkningsøkning på 1 person. Jeg gjentar: 1 person. Så kan man syns hva man vil om dette tallet, men sannheten er at denne ene personen kan ha store ringvirkninger for landsdelen vår.

For kapittelet om vekst i nord starter med denne ene personen. En person som får en karrieremulighet lik de som finnes sørpå. En person som velger å bosette seg i nord, utdanne seg i nord og bli i nord. Spørsmålet vi som innbyggere bør stille oss er først og fremst «hvordan får vi denne ene personen til å bli her?». Det spørsmålet er mye enklere å svare på spør du meg.

Nord-Norge med Tromsø i front har et arsenal av unge, kunnskapstørste mennesker som vil bidra til å utvikle og ikke minst utfordre et næringsliv som er i enorm vekst. Symbiosen mellom studenter, næringsliv og det offentlige er essensielt for styrke Norges viktigste landsdel. HHT-dagen er et prakteksempel på en arena for å samle disse symbiontene.

Valgene studenter i nord tar påvirker oss som by og landsdel – mulighetene næringslivet gir er avgjørende for valgene studentene tar etter endt skolegang. Som bedrift i nord har vi et enormt ansvar! Vi er i samarbeid med det offentlige nødt til å vise at vi kan tilby viktige jobber og belyse mangfoldet av næringer som finnes rundt oss. En jobb isolert sett er ikke alltid nok til å få noen til å bosette seg i en by, men kombinasjonen av en lysende karriere, et trygt boligmarked, rikt byliv og unik nord-norsk natur er i mine øyne en uslåelig kombinasjon. Det må bare formidles bedre. Mye bedre.

Det bor stor kraft i å selge en visjon om et liv i nord – fremfor et enkelt salg av en heltidsjobb. Studenter som bruker byen, blir inkludert i prosesser i lag med næringslivet og føler at de er en del av en rekrutteringsprosess som kan bidra til å forme morgendagens Nord-Norge har en større sannsynlighet for å ta valget om å bli her. Utvide kompetansen sin og ta stolthet i å jobbe for en landsdel i vekt.

Så la oss ta studentene imot med åpne armer, være raus slik kun en nordlending kan være og minne dem på at selv om de har tosifrede temperaturer i sør – så er fremtiden i nord.

Shilan Ghadani, Leder Tromsø Sentrum AS 

Relaterte artikler