Partnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til at HHT-dagen kan virkeliggjøres. Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og ser frem til å skape en inspirerende konferanse sammen.

Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og ern en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. 

SpareBank 1 Nord-Norge er det ledende finanshuset i Nord-Norge. Vi er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet.

EYs formål er «Building a better working world». Innsikten og tjenenstene vi leverer er med på å bygge tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden.

Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap, lønn rådgivning og forretningsløsninger. 

Våre 6500 ansatte tilbyr tjenester til over 120 000 kunder i Norden og Storbritannia.

PwC Tromsø er et fremoverlent og innovativt kontor med rundt 50 medarbeidere.

Vi har en ung gjennomsnittsalder, og er veldig glade for å stort sett hvert år kunne ta imot kandidater fra Handelshøgskolen i Tromsø.