Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til at HHT-dagen kan virkeliggjøres. Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og ser frem til å skape en inspirerende konferanse sammen.

Årets hovedsponsorer

KPMG er et internasjonalt kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Med 1500 kloke hoder fordelt på 24 kontorer i Norge.

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.

Tromsø kommune

Sparebank 1 Nord-Norge

Andre Samarbeidspartnere

EY er et internasjonalt selskap med tjenester innen rådgivning, revisjon, skatte- og avgiftsrådgivning og forretningsjus og transaksjoner.

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle nye markeder, samt videreutvikle eksisterende markeder, for norsk sjømat.

 

Revicom AS er et spesialistmiljø på revisjon og økonomisk rådgivning og har stort fokus på faglig utvikling.

Kontakt oss!