Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere bidrar til at HHT-dagen kan virkeliggjøres. Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og ser frem til å skape en inspirerende konferanse sammen.

Hovedsponsorer 2023

KPMG er et internasjonalt kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Med 1500 kloke hoder fordelt på 24 kontorer i Norge.

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv.

Tromsø kommune – medarbeidere som vil bidra til gode liv for alle i kommunen.

SpareBank 1 Nord-Norge er det ledende finanshuset i Nord-Norge. Der møter du rådgivere med lokal kunnskap om både boligmarkedet og næringsliv, og spesialister som kan bistå på alle områder.

Andre Samarbeidspartnere 2023

EY er et internasjonalt selskap med tjenester innen rådgivning, revisjon, skatte- og avgiftsrådgivning og forretningsjus og transaksjoner. 

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle nye markeder, samt videreutvikle eksisterende markeder, for norsk sjømat.

 

Revicom AS er et spesialistmiljø på revisjon og økonomisk rådgivning og har stort fokus på faglig utvikling.

Pwc er et globalt revisjons- og rådgivningsselskap. De leverer en bred rekke tjenester innen revisjon, økonomi og juridiske tjenester. I Norge er de 2300 problemløsere fordelt på 28 kontorer spredt over  hele landet.

Karriere i Nord er et prosjekt ledet av Pro Barents. Målet er å styrke rekruttering og kompetanseutvikling i energibransjen/ industrien gjennom informasjon, utdanningsmobilisering og jobbmuligheter.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med 22.000 ansatte i rundt 30 land over hele verden. I femti år har de fokusert på sitt formål om å gjøre naturressurser til energi for mennesker og fremgang for samfunnet. 

Sponsorer

Kontakt oss!