Karriere i nord – finnes det muligheter?

Det begynner å bli en stund siden jeg studerte, men jeg
husker fortsatt hvor vanskelig jeg synes det var å se mulighetene i arbeidslivet.
Elleve år senere; 62 prosent av unge voksne forventer å få en relevant jobb etter endt
utdannelse, men kun 21 prosent er helt enige at det å jobbe i nord gir gode
karrieremuligheter. Skjer det ingenting i nord eller?

De siste ti årene før pandemien har det nordnorske
næringslivet vært mer vekstkraftig enn den norske økonomien per
innbygger (målt i BNP). Sjømatsektoren har vært lokomotivet her, både med tanke på eksport og investeringer. I tillegg har vi et reiseliv som har lagt bak seg et tiår med eventyrlig vekst, spesielt med tanke på vinterturisme.

I en rapport fra kbnn.no om fremtidens investeringsmuligheter, så er det
tre trender som utpeker seg; sjømat, reiseliv og kraft. Det betyr igjen at det
er store muligheter innenfor disse næringene. De siste ti årene har vi sett en
årlig vekst på over 20 prosent i sjømatsektoren. Så er det verdt å huske på at sjømat handler jo
ikke bare om fiskebåter og kvoter, men også gode teknologiske løsninger og mer
sirkulær økonomi med bruk av hele råvaren. Reiseliv handler ikke bare om bygg
for serveringssteder og hoteller, men også opplevelsesturisme og
destinasjonsbygging. Og kraft. Det store diskusjonstemaet for tiden. Hele
18 av 50 hydrogen- og ammoniakkprosjekter
er planlagt i landsdelen. Det er
ingen tvil om at innenfor kraft, hydrogen og ammoniakk vil det skje uendelig
mye, for kraft er i dag vårt fremste konkurransefortrinn.

Men – hva med de som ikke er interessert i disse næringene?
Finnes det noen muligheter for dem?

JA – er mitt klare svar! Nord-Norge står overfor store
utfordringer med stadig færre folk, en eldre befolkning og store avstander. Næringslivet
i nord er i tillegg bygd opp av og i naturen, og klima blir stadig viktigere.
Selv om klimarisiko har fått økende betydning de siste årene, sier hele 41
prosent av ledere i privat sektor
at klimarisiko ikke har noen strategisk
betydning! Her må vi få til en endring, og sammen med de demografiske
utfordringene vi står over må vi jobbe på en smartere måte enn før. Da trengs
nye ideer og perspektiver inn fra fremtidens arbeidstakere og ledere – altså
DEG!

Selv om arbeidsgiverne i nord kanskje har en vei å gå for å
VISE frem disse mulighetene ved å lyse ut stillingene, så finnes de. Mange av
mulighetene vil dere se på HHT-dagen 13. oktober, og vi i SpareBank 1 Nord-Norge
vil i tillegg ha en egen SNN-dag for studenter 20. oktober. Der vil vi vise
frem alt det vi gjør. For bank er ikke bank sånn som det var før.

For meg er det ingen tvil om at Nord-Norge er virkelig
mulighetenes landsdel! Her finnes det muligheter for gode og interessante
karrierer, uansett hvilken vei du skulle velge.

Ses på HHT-dagen!

Jeanette Gundersen, leder Kunnskapsbanken i SpareBank 1 Nord-Norge

Relaterte artikler