HHT-Dagen står for Handelshøgskolen i Tromsø dagen og er en av norges største studentkonferanser med over 600 deltagere. Dagen er et møtepunkt mellom studentene og næringslivet, som har til formål å gi studentene anledning til å bli kjent med næringslivet og de arbeidsmulighetene som finnes i regionen.