Søknad Styre

Ønsker du å søke deg til styret i en av Norges største studentkonferanser?

Dette er en unik mulighet for deg som student til å få en reell erfaring med hvordan er å jobbe med et stort prosjekt. I tillegg til dette vil du knytte nettverk med næringslivet, blir kjent med  mennesker på tvers at studieretninger og utfordre deg selv i en av de virkelige store prosjektene. I forhold til de andre studentorganisasjonene som bedriver med dette i småskala tar HHT-dagen det til neste nivå. 

Det eneste vi krever fra deg er at du er motivert og har lyst å bygge en reell CV. Høres dette ut som deg har vi virkelig lyst å høre fra deg. Du bør også lese mer om stillingene som er tilgjengelig helt nederst.

 

Stillingsbeskrivelser

Styreleder/nestleder: Styreleders ansvar er å ha et overordnet blikk på situasjonen. Styreleder må til enhver tid vite hvor prosjektet står og hva som skal gjøres. Styreleder er ansvarlig for å holde kommunikasjonen mellom gruppemedlemmene åpen og for å holde gruppen samlet og fokusert på delmål og hovedmål. Styreleder er også prosjektets ansikt utad og bør være seg bevisst det ansvaret. Nestleder skal støtte opp rundt lederfunksjoner og være stedfortreder for leder ved behov. 

 

Bedriftsansvarlig: Som bedriftsansvarlig har du det overordnede ansvaret for at næringslivet tar del i HHT-dagen. Oppretthold god dialog med bedriftene gjennom hele prosessen og vær tilgjengelig for spørsmål og informasjon. Bedrifter stiller enten med stand, kun deltakelse, sponsing av arrangementet, eller med bedriftspresentasjon og CV- verksted/intervjutrening. Det er bedriftsansvarliges ansvar å koordinere dette. 

 

Programansvarlig: Som programansvarlig er ditt hovedansvar å utarbeide et variert, interessant og lærerikt foredragsprogram. Du skal ta kontakt med relevante foredragsholdere, konferansier, skrive kontrakter, booke reiser og avklare foredragenes innhold. Programmet skal settes sammen i tråd med konferansens tema for året og bør tilpasses et bredt publikum. Under selve konferansen er du kontaktperson for konferansier og foredragsholdere og har ansvar for at kjøreplanen overholdes. Logistikk/transport av foredragsholdere under og før selve dagen er også ditt ansvar. 

 

Økonomiansvarlig: Som økonomiansvarlig har du ansvaret for den totale økonomiske situasjonen til HHT-dagen. Dette medfører en rekke oppgaver som skal gjøres i forkant og etterkant av selve dagen. Dette er kun en veiledning, og stillingen vil gjerne befatte flere punkter som ikke har blitt tenkt på å ta med i dette dokumentet. Det kan være mindre å gjøre for økonomiansvarlig i tiden rett før dagen, da det meste skjer ved oppstart (søking om støtte) og etter dagen (fakturering, avslutning av regnskap). Da kan det fokuserer på å hjelpe de andre i styret med sine oppgaver. 

 

Praktisk Koordinator: Ansvarsområdet til praktisk koordinator er i all hovedsak å sørge for at alle praktiske detaljer rundt gjennomføringen av dagen er tatt hånd om, slik at dagen forløper slik man ønsker. Praktisk koordinator må planlegge og gjennomføre nødvendige, praktiske tiltak både før og under dagen. 

 

Styremedlem/Ambassadøransvarlig: Ambassadøransvarlig skal som andre styremedlemmer være med å planlegge store deler av konferansen. Han eller hun vil også ha det overordnede ansvaret for et utvalg deltakende som ønsker å bidra til HHT-dagen med praktiske oppgaver gjennom året. Ansvarsområde inkluderer ansvaret for innsamling av sponsormateriale i form av premier og materiale til stands, goodiebags og andre praktiske gjøremål som å koordinere dekorasjon til for eksempel kick-off og Afterparty. Ambassadøransvarlig skal også ha ansvar for at ambassadørene får oppgaver gjennom året som gjør at de får en innsikt i hvordan arbeidet under HHT-dagen foregår, og kan være bidragsytere til avgjørelse og oppgaver. 

 

Markedsansvarlig: Markedsansvarlige for HHT-dagen har ansvaret for at dagen blir markedsført og at det skapes oppmerksomhet og engasjement rundt arrangementet. Markedsansvarlig er ansvarlig for å ha kontakt med media i Tromsø og å skape oppmerksomhet både blant næringslivet og studentene ved handelshøgskolen. Arbeidet inkluderer utforming og oppdatering av hjemmesiden, sosiale medier, og å utforme materiell som skal benyttes ved promotering. Siden denne rollen er svært omfattende, velges to personer til dette. 

 

Tarjei Drecker, styreleder HHT-dagen 2020 og 2021. 

Har du lyst å vite mer eller ønsker du å ta en uforpliktende samtale? kontakt oss på: 

Telefon: 930 77780

E-post: hhtdagen@uit.no