HHT-dagen er Nord-Norges største studentkonferanse. Arrangementet ble opprettet i 2008 og har siden blitt arrangert årlig ved Handelshøgskolen (HHT) ved UiT Norges arktiske universitet.

HHT-dagen er en arena hvor næringslivet og studenter kan møtes. Studentene får her anledning til å bli kjent med næringslivet og deres arbeidsmuligheter, samtidig gjøres næringslivet oppmerksom på de ressursene som finnes blant studentene ved HHT. Studentene som deltar på HHT-dagen har kompetanse innen ulike fagområder, blant annet samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, ledelse, markedsføring, regnskap, finans, innovasjon og entreprenørskap.

Konferansen består av en foredragsrekke, bedriftsstands, bedriftspresentasjoner, mingling, lunsj og forfriskninger på dagtid. På kveldstid inviterer vi studenter, universitetsansatte og bedrifter til bankettmiddag.

HHT-dagen er et initiativ fra studenter ved Handelshøgskolen i Tromsø. Det er satt sammen et styre som jobber iherdig med å skape en arena for inspirasjon, motivasjon, læring og nettverksbygging. Styret består av ni økonomistudenter fra ulike studieretninger.

 

HHT-dagens visjon: Bygge broer mellom studenter og næringsliv