HHT-dagen 2017 presenterer:

En tid i endring
– muligheter i morgendagens arbeidsmarked

 

 

Det er en spennende og utfordrende tid vi befinner oss i. Endringene i samfunnet skjer raskere enn noen gang, og vi står midt i en digitaliseringsrevolusjon som så vidt har begynt. For å henge med videre er vi nødt til å tenke nytt, utfordre oss selv og være villige til å tilpasse oss. Usikkerhet, omstilling og høyt tempo er bare noe av det som vil prege tiden framover, og det er vi som skal lede denne utviklingen. Vi, dagens studenter, er framtidens arbeidsmarked.

Stadig oftere hører vi om automatisering og digitalisering. Om hvordan kunstig intelligens og fremtidens løsninger vil endre jobbene i Norge. Det er snakk om de jobbene vi utdanner oss til, og som vi skal forsøke å tilegne oss. Hva betyr dette for oss? Skal alt digitaliseres? Dagens unge har vokst opp parallelt med en hurtig teknologiutvikling. Vi kjenner ikke en verden uten internett og smarttelefoner. Nettopp derfor er også studentene digitaliseringens største ressurs.

Vi tror uansett at disse endringene som nå skjer og vil skje fremover, bringer med seg mange muligheter. Store muligheter, om vi klarer å utnytte dem riktig.

Nettopp dette skal HHT-dagen 2017 handle om. Vi ønsker å sette fokus på utviklingen som skjer. Det er lett å snakke om andres utvikling, men vi mener vi må starte med oss selv. Vi må være villige til å endre oss, og løfte blikket fra lærebøkene. For i fremtiden vil det ikke være de store selskapene som utkonkurrerer de små, men de raske som slår ut de trege. Nøyaktig hvordan fremtiden utvikler seg kan man ikke si. Men vi vet den kommer, og vi vil være forberedt.