12
SEP
2017

Siri Espedal Kindem

Posted By :
Comments : Off

siriSiri tok over rollen som områdedirektør ved Drift Nord i Statoil i 2016. Hun har fortsatt stor tro på at vi kan gjøre nye store funn i Norskehavet, og kommer til HHT-dagen for å snakke om nettopp dette. I tillegg skal hun fortelle litt om utfordringene Statoil har stått ovenfor de siste årene, og hvilke muligheter som fins i Statoil i framtiden.

Hun er utdannet kjemiker fra Universitetet i Bergen, og har en fartstid på 26 år i Statoil. Hun har tidligere vært direktør for fornybar energi, teknologidirektør og produksjonsdirektør. Med hovedbase i Harstad har hun overtatt ansvaret for alle Statoil-opererte felt som er i drift fra Kristiansund i sør, til russergrensa i nord. Siri har fortsatt stor tro på at vi kan gjøre nye store funn i Norskehavet.

About the Author