19
MAY
2016

Bli med oss ut av komfortsonen

Posted By :
Comments : Off

HHT_dagen_insta

Uansett hvilken livssituasjon man befinner seg i er det sunt å gå utenfor sin komfortsone for å utvikle seg selv som person. Med bakgrunn i dette ble temaet for HHT-dagen 2016 «Ut av komfortsonen». Temaet kan relateres til ulike settinger, men vi ønsker spesielt å utfordre studenter og næringslivet til å gå utenfor sin komfortsone!

Etter endt studieløp kommer man til et veiskille hvor man skal ut i arbeidslivet. Gjennom hele livet har det vært naturlige overganger fra barne- og ungdomsskole til videregående, og deretter til eventuell høyere utdanning. Heretter er det ingen gitt vei videre, og man er nødt til å bevege seg utenfor sin komfortsone. For å få den jobben man ønsker er man nødt til å skille seg ut, vise seg frem og utfordre seg selv. Det kan være utfordrende i starten, men gevinsten vil være stor. Årets tema er også knyttet til endringer i markedet, og de utfordringene næringslivet stadig står ovenfor ved det å tenke nytt og innovativt for å ikke stagnere. Selv om bedrifter har suksess på nåværende tidspunkt, er omgivelsene dynamiske og man er nødt til å tilpasse seg dette.

HHT-dagen ønsker å være en arena hvor studenter møter næringslivet, og næringslivet får innblikk i hvilke ressurser som finnes blant studentene. Vi oppfordrer alle som deltar på denne karrieredagen til å utnytte den til det fulle. Ta kontakt med ulike bedrifter, tør å ta initiativ til samtaler, utvid ditt nettverk, og bli med ut av komfortsonen!